Jump to content
أحلى نادي لأحلى أعضاء
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
تيتو الجنتل

اجمد نكت فرفشة

Recommended Posts


مستعچل أنآ...
وآحد تآيه پيسأل وآحد مآشى فى آلشآرع آية آسرع طريق آروح پهآ للمستشفى ؟؟ قآلوة غمض عيونگ وآقطع آلشآرع!!!

وآحنآ مآلنآ فيه يآ پآپآ؟!
وآحد قآل لأپنه: نآپليون وهو أدگ گآن أول وآحد في آلفصل... رد آلولد على أپوه: نآپليون وهو أدگ يآ پآپآ گآن إمپرآطور!!

وگمآن آسمگ!!
مرة
وآحد غپي مآشي في آلشآرع لقي وآحد صآحپه قآله آزيگ يآعلي شگلگ آتغير
خآلص.. آلثآني رد عليه پس آنآ مش علي.. آلآول قآله وگمآن غيرت آسمگ!!

آحسآس غريپ!!!
وآحد
و هو پيموت آتطلع على مرآتة نظره رومآنسيه وقآلهآ لمآ آنطردت من آلعمل
گونتي معآيآ ولمآ مرضت وقفتي چنپي ولمآ آفلست پرضوآ گونتي معآيآ وفي آلوقت
آلحآلي آنت پعدگ چنپي.. مسگ آيدهآ پحنيه وقآلهآ مش عآريف ليه حآسيس آنگ
نحس...

يخلق من آلشپة آرپعين...
مرة
وآحد آخد مرآته چنينه آلحيوآنآت و صورهآ چنپ قفص آلقرود و علق آلصورة فى
آلصآلون و گتپ تحت آلصورة :هذه صورة زوچتى مع آلقرود... ملحوظه زوچتى
وآقفة في آلوسط...

شو هآلفرخة هآي؟
سگرآن مآسگ آلفرخة پتآعته.. قآعد يضرپ فيهآ يضرپ فيهآ ويقولهآ: گل يوم پيض پيض مآفيش چپنه!!

أگيد پنوّرش؟
وآحد مسطول پيسأل مرآته هو لمآ پنفتح پآپ آلحمآم آلنور پينور قآلت له لآ.. قآلهآ يپقى أنآ عملتهآ فى آلثلآچة...!!

عنچد آنه آخوگ چدع...
وآحد پقول لصآحپه :آستشهد آخي في آلحرپ .آلثآني گيف؟آ آچآپه :گآن يقود طآئرة هليگپتر فشعر پآلپرد...رآح أوقف آلمروحة...

نسيت وين پيچي...!!!
محشش وقفه آلمدرس وقلو آگتپ رقم 11... گتپ وآحد... وسأل آلمدرس آلوآحد آلثآني على آليمين وآلآ على آليسآر؟

شو مچنون؟ مسمعتش؟
مرة وآحد سأل صآحپه آيش آسم رونآلدو آلشخصي فقآله صآلح...قآله گيف عرفت...قآله سمعت آلمعلق قپل شوي پيقول مخآلفة لصآلح رونآلدو...

مش مهم مآنتي آخوي...
في
ثلآثة حولآن.. آپوهم عم پلعپهم لعپة...آلي پيصفق پيديه آپوه پعطيه عشرة
شآقل، آلآول مآ قدر آلثآني مآ عرف آلثآلث صفق وآعطآه آپوه آلعشرة قآم
حطّهآ پچيپ آخوه...

آهم شيء آلپيپسي...
وآحد مسطول دخل على مطعم پنص آلليل قآلهم: شو في عندگم؟ قآلوله: سگّرنآ... قآلهم: چيپولي آثنين سگّرنآ مع شيپس وپيپسي...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.