Jump to content
أحلى نادي لأحلى أعضاء
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
تيتو الجنتل

قصيدة تعكرت المياة لمحمد امجار

Recommended Posts


تعگرت آلميآه

تعگرت آلميآه....
و آلطعآم صآر طعمه مر
و آلموت للمسگين ليس پضر
و آلمستپد آليوم صآر حر
يآ أسفآه...
گثرت آلفتن و آلأحزآن
و آلطغآة تچپروآ في گل مگآن
نهپوآ پيوتآ و دمروآ آلچدرآن
إغتصپوآ و أحرقوآ آلصپيآن
أرعپوآ آلنآس و حتى آلحيوآن
و للأمن مآ عآد هنآگ أمآن
هل هم يآچوچ و مآچوچ؟
أم هم آلطوفآن؟؟
في سوريآ و في فلسطين
آلحق أصپح مسگين
و على مرآَى آلگون پحيرتآن
لونهآ أحمر مآ رضت پأن تهآن
أستشهدت مپتسمة و سآخرة من هذآ آلزمآن
يآ لهذه آلنگپة آلتي إمتدت لأعوآم
و يآ لسخرية تلگ آلأقلآم
تهتف پآلنصر على آلدوآم
و گأنهآ تعيش يقظة آلأحلآم
يآ إپن سوريآ، و يآ إپن فلسطين
مهمآ طآل آلزمآن و تعددت آلسنين
لآپد أن يأتي آلنصر
لآپد آن تعود أيآم آلمچد و آلخير
سيرحل آلغرآپ پعيدآ عن أسوآرنآ
نعم سوف ترحل رغمآ عنهآ
سوف ترحل و آلذل في وچههآ
ستغرپ آيآم آلألم و آلأحزآن
و ستشرق آيآم آلمچد مثل زمآن
نعم سيعود آلتآريخ نفسه
نعم سيعود آلعز نفسه
...........
...........
..
.
.
محمد أمچآر

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.