Jump to content
أحلى نادي لأحلى أعضاء
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
alfahloy-alfahloy

أحيآن تلقى بالجريح ابتسآمة

Recommended Posts

اقتباس :

مآبييك تسستَغرب آذآ قلتْ مآإبيك
قَلبي مِن آللي صَصآر غَيير [كلآمُه ]تدريْ وشش آللي حَدني آنآإدييك
بَوؤودعِك وآقووؤل [ مَع آلسَسلآمِه ]بَوؤودعِك وآنسَسى زمآإنك ومآضضيك
ودآع مِن ذآإق آلجفآ و [ آلمملآإمَه]لَكن وِدي آسسَألك قَبلْ آخخلييكْ
وآبييك تععطِي للسُسؤآل [آهتمآإأمه ]بآلله عَلييكْ وششلُون غَيرتنيْ فييِيك
وخليتنِي آنسَسى غلآآك و [ نظآإأمه ]وآنآ عَششآإنك كِل مآتطلبْ يجيِيك
رفَعتـِلكْ هآإمَه و [نَززلتْ هآإأمه ]
مآ عآد لِك فِي دآإخلي حَي يبكييكْ
صَصدريْ قَبر كِل آلححوآإس بـ [ عظآإمه ]آغلييييكْ
.. صَصح آن كِنت آنآ آغلييكْ
وآللحين رآإس آلمآل مِنك [ آلسَسلآمِه ]لآتقول لييهْ ., وكٍييف ., وششلُون ., وششفييِك
مآضضيكْ يَعطيينيْ لبَككره [ علآآمِه ]مآوديْ آضضيِع حيآإتي بأيآدييكْ
دآم إن مِن عَززكِ [ تنززلْ مقآإمَه ]غلآآك مآعلمِك تكسسرِ تغِلييكْ
وغلآآك آثبَتلي [ آلوفآء و آلششهآإمَه ]كآإفي نضضَيع وقتنآإ فِي بلآآويك
مآيرججعْ آللي رآإح كثثر [آلندآإأمَه ]وإن ضَآقت آلدنييآ بَزححمَة طوآإرييكْ
آلليل آلأسَسود مآيطول [ظلآآمَه ]وآللحين تَعرف لييهْ آنآإ قِلت مآ أبييكْ
وقَلب يححبِك لييهْ [ غَيير كلآآمَه ]وَدعتك آلله لآتججينيْ ولآ آجييكْ
ولآ عآإد تسَسأل خآطرريْ وش [ علآآإمَه ]ولآ تنصَدم فِي بَسسمتيْ آحآإكييك
أحيآإن تلقى بـ [ آلججريح آبتسَسآإمَه ]

مما راق لى

Share this post


Link to post
Share on other sites


تًحٍ ـيه معٍ ـطٍرٍهْ
مـوٍآأإضيٍع كـمٍ يٍضآهٍـي تٍع ـبٍيـرٍيٍ لٍـهـٍآآ
فٍحٍ ـرٍوٍفٍـيٍ تٍـآآئٍههٍ وٍكَلٍم ـٍآآتٍـيٍ ضٍـآآئٍعٍ ــهٍ
وٍقٍـلٍم ـٍيٍ أإلـٍذٍهـٍبٍيٍ عٍ ـآآجـٍزٍاً عن ألتَع ــبٍـيرٍ عٍنْ جٍم ـآلٍ مـٍوٍآضيٍعٍ كُـٍمٍ
دُمٍ تـمٍ رٍم ـزٍآاً للآبٍـدآعٍ وٍأإلـعٍ ــطـٍآءٍ
وٍآص ـٍلـوٍآ تٍم ـٍيٍزٍكُـمٍ وٍلآتًحٍ ـرٍمـٍوٍنآآ مِنْ جٍ دٍيٍدكم
تقبٍلـوٍآ مـرٍوٍرٍي عـٍلى صًفـٍحآتـكًم أإلـجًم ـٍيلٍه
سَـلآم ـٍي وٍكُـلٍ أإحٍ ـتٍرٍآمـي
Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...