اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  1748 اعضاء

حفظ
[ نــ ... وقـــت البـنــات... ـا دي ]
Guest زائر

نيك نيمااات

Recommended Posts

Guest زائر
اايوم جبت لكم نيك نيمات للمسن مررره كيووووووووت...

فقدتك يااعز الناس وانا من لي في هذي الدنيا سواك سواء ان طالت الغيبة ™️
??اًشُعٍلًتَ فُيْ ضُاْمًرًيٍ حًرَبٍ اُلًبٍسًوَسْ??
™️اٌلُعٍنًاَ وًشْوً اُلٍعًنِاَ غًيٍرَ اَنُتٍيُ وً جْرًوٍحًكً وُاًنِاَ ™️
™️فقدتك يااعز الناس فقدت الحب والطيبة وانا من لي في هذي الدنيا سواك سواء ان طالت الغيبة™️
مٌنُهٍوً عٍقَبِ غُيْبًةَ عُيٍوًنِكَ بُيْنًفَعْنُيِ اُقٌسٍمً بُحًبًكً غُلاًكَ اًغًلٍىَ مًنَ اًخْوًاَنِيَ
كًلَمٍاَ حُاٍوَلْتَ أُعًدِلَ فُيً زْمًاَنُيْ .. قًاَمْتَ اُلأُمًوْاَجٍ تَلُعْبً بًاَلٍسَفٌيٍنَهَ
اٌحًبٍسَ دُمْوًعَيً حَبِيَبَيِ مَنُ غُلاَكٍ
( مًنَ اُلًذَكٍاَءِ اًنَ تْكًوَنِ غًبَيٍاً فًيِ بَعْضٌ اُلًمٍوًاَقِفَ!! )
?? قًلُتٌ للدٍنِيُاً بًرًًبَ قًاْلًتً ُلًيَ تًيُتً . خٌفْتً اٍصٍكَهِاَ بُلُوًكَ تُعٌطُيٍنًيَ دًلًيْتً??
رًحَ لُلِـذًيْ خُـلاَكَ تُـًاْجً عَلْـَىَ اُلًـٍرَاُسَ وٍاَعْـَرًفَ اًُنُـْيَ تُـاًُجْ رًاَسَـكً وٌرْاًسَـهَ
®️™️`.¸¸.× اُللهّ يْسّهّلٍ لٍقًْلًبَكُ سّكٍة اَلٍفُـرًقِاِ ×™️®️®️™️× واَنِاً عٌِلٌىَ قِِوِلًتٍكٍ رْبًيْ يْوِّّفّقِـنيْ ×.¸¸.'™️®️
×™️®️®️™️×ياصاحبي في خاطري أسألكـ شي؟ شي معكر كل صافي حياتي!! ان كنت انا مدري بغلاتي وانا حي.. وش مكسبي كانكـ حزنت بوفاتي؟؟ ×™️®️®️™️×
][§¤°~^™️احبس دموعي حبيبي من غلاك إنت دمعة خايف أبكيك وتطيـــح يا حبيب الجرح اتعبني عــــناك في يدينك قــــــلب لكنه جريــــــح™️^~°¤§]
???مًاُهُمًنَيِ مًنٍ بًاَعٌنُيٍ وُمًنِ َشًرْاًنَيٍ ?? لاُصًرْتَ عَنٌدٍيً كُلِ هًاُلًنٍاَسِ تًفِدَاٌكُ..???
يًعْنًيَ زُعَلاًُنَ أُنَتْ مًنَيً مَاُتٍبًيَ حُتَىٍ تَكْلًمَنَيٍ وُمخًاًصَمْ قًلَبُيً يُاَ قُلًبٍيَ يُاَ حُلَوٍ اَلُلَيٍ مَخُاًصَمِنَيِ :$
مُاًتَ حُبٍكَ وُاًلَبٍقَىْ فًيٍ رَاِسَكً (W)
دًنَيٍاَ وُمَنِ يَدْرَيَ كًلَ شٌيً يًصَيٍرَ فُيٍهَاْ عًشِرَتُ عٌمًرْ وًسَنْيًنَ بُلُحْظٍاَتُ نُمًحٍيَهِاَ
ُلٍلٍهّ يْسّهّلٍ لٍقًْلًبَكُ سّكٍة اَلٍفُـرًقِاِ واَنِاً عٌِلٌىَ قِِوِلًتٍكٍ رْبًيْ يْوِّّفّقِـنيْ
دًنَيٍاَ * وُمَنِ* يَدْرَيَ * كًل* َ شٌيً* يًصَيٍرَ* فُيٍهَاْ* عًشِرَتُ * عٌمًرْ * وًسَنْيًنَ* بُلُحْظٍاَتُ * ُمًحٍيَهِاَ
تًغْيِرٍ طًبْعًكْ مًعّانًا صًارٍ مًاهَمَّكْ رٍضًانَا...صًحِيُحْ دًنيِا العَجْائبْ غبِنْا وٍمًابِيَّنُا غَلانْا ؟
!
ًوٍ أنّتْ سَبِبْ جَرٍحِيْ عًسُاهْ مًايِطًيٍبْ...وٍلًوٍأنًا سًبِبْ هًمِّكْ عًسُانْيٍ مَنْ هًالُدنْيًا أغْيٍبَّ
™️•§‰™️]¦[اٌنُ زُعٌُلًُتُ بُرًضًيـٌك وٌ كٌُُلُ عًٌمًُرًُي فدٌُُاُك واًٌلُزُعًُلُ مًُازًُعلًُه ياٌٍلٌُغٌٍُالًُي عٌُلًٍيًُك]¦[™️‰§•™️
اٌغًاًرِ مُنُ ٌنٌفٍسٍيٍ اَذَِاَ فْيِكٍ سٌوٌلٌفٌتَ .. اَشٍلًوُنٌ لا شٌفُتًكَ مِعً اٌلْغْيَرٍ ..(U)
لٌيُتٍ عِيًوَنْيً عُيًوَنٌكُ وٍقٍلِبٌيُ يُسٍكِنً بُحُشًاَكٌ كٌنُُتْ تٍدُرًيَ كًيٍفً اُحٍبًكً وًقٌتُهًاً تُعًرٍفٍ غٍلاٌكُ :$
ٌلا بٌلُيٍ عٍلٌىْ صُيٍتُةْ تٌشٌبٍ وٌ تٌنُطًفٍيِ نٌيُرٍاٍنً بُخُاٍطٌرٍيٍ ذٌكُرُاْةْ وْتٌطُرٍبٍنُيِ سٌوٌاُلٍيٍفًةَ
اٌضُحِكً تُضٌحِكَ لكُ اُلٌدًنْيٍاِ
™️«½£]¦[لٍيْه يٍفًزٍالُخًافِقْ لًجْبٍتً طًارٍيًه وٍلْيٍه احْسًاسِـُي بًالْوٍفًا يٍدْارٍيًه]¦[£½»™️
(u)¤¦¤`·.·` ™️¨¨¨°حسبتك كل الدفى عنوان وكل مابردت أجيك هيمان ..¤¦¤`·.·` ™️¨¨¨°وأثاري مخدوع خسارة فيك يأنسان (u)
(u)الُيـ¦ـَنِالًيًـ»ـوَمٍ°±°وأنَاِ®️¤®️عَـ«ـنُدٌيٍ‰ أًََمٍـ©️ـلًِ§فَــُ¾ــ½ـيكَمٍِ(u)
(U)]¦[«™️©️±¾][يـ¾ـااحـبـ¾ـك او احـ¾ـبك اختـ¾ـار من هالكلمـ¾ـتين][¾±®️™️»]¦[(U)
]¦[(U)]¦[ ودمعي½عيب½أهلّه ¾(ولا أشـ§ـَـكـ§ـَـي)¾ ترى½الشكوى½لغير½الله½مذلّه ]¦[(U)]¦[
« أنـٌ]ــ[ُِــُِا الــٌــٍ]ــ[ُِــشٍُـاٌِكـًٍي »
«`׉]¦[بـنـيتَ¾ِلــكَ½ِمـنزلَ¼ِفـيَ¾ِخافقـيَ½ِمنـزلَ¼ِأبـ دَ¾ِمـاراحَ½ِيسـكـنهَ¼ِغيــرك]¦[‰×`»
ْ¦§·.¸Iْ|I¸.·§ْ©️«مـٌاكل مْن يضّحٍك مـٍَع النًاسْ مبـَسّـوط يْاكثرٌ مًن يضٍُحك ونفسًٍه حّزيٌنه»©️ْ§·.¸Iْ|I¸.·§ْ¦
«¦¼¦çï»لاتفـ§ـكر فـ½ـي يــوم تبـ®️ـعد و مكــانك فـ½ـي قلـ§ـبي«ï禼¦»
™️¤¦¤™️وّشْلّوُنْ أَبَرّجَعْ لِكْ وّجَرّحِكْ فِيْ خَفْوّقِيّ مّابَرّا ،، لاّ يِلّدَغْ المُؤْمِنْ أَبَدْ مِنْ جِحِرْ مَرِتْيّنْ™️¤¦¤™️
??¤يّاقَلّبْ ¤لّيّشْ¤ مّاتِرتّاحْ¤خَلْ¤الحُبْ¤ لأَصحْابَه¤¸¤¸¤ سِدْ¤ بْابِكْ¤ وَلاّتِهْتَمْ¤ عَنْ¤ إِللّي ¤عَنّكْ¤ سَدْ¤ بْابَه¤ ??
©️{« مْرّاتْ أَشْوّفِكْ تِزِلّ وُأَصِدْ وُأَسّامِحْ ،، وُمَرّاتْ أَحَسِسِكْ بِالزَلّه وُأَمَشيّهَا »}©️
~*¤ أَنّا تَرّانِيّ لَوُ قِسّى الوَقّتْ بِالذّاتْ يِزدْادْ مَعَ قَسّوّة زِمْانّي ثِبْوّتِي ~ وُيّاللّي تِغِرّكْ ضَحْكِتّي بَعّضْ الأَوُقّاتْ يَغْنّيّكْ عَن بَعّضْ المَعّانّي سِكّوُتِي ¤*~
اثر الغلا لغيري وانا قصه بلا عنوان على كيفك تناظرها اذا وقتك لها فاضي
من عرفتك وانت تجرح ماكتفيت دنيتي وهي دنيتي مني اكتتفت اقوى صدماتي من ايدينك خذيت هذي صدمه تو جديده شرفت:
~®️§§][][ قلبها موطن الازهار وانا اعشق الازهار ][][§§®️~:
انا رفيقــى بالمــــؤده مصَــــــــافيـــه ... أفرّشـــــــه عينـًا وعينن لـــه غطـــاه:
اوعدني عني ما تغيب تبقى هنا جنبي قريب محتاج انا مثلك حبيب يفهم عيوني وضحكتي:
][§¤°~^™️من زود حبي لك ما يجي في عيني النوم ومن كثر مااسهر باعوا اهلي فراشي ™️^~°¤§][:
لـٍِّلّــِّحٍِـُّيّـٍّن أٌٍِّحّـِّبِّـٍِهِّاٌٍِّ ٌٍٍّوٍٍّلاٌٍِّاٍّنٍِِّـٌٍيٍِّيٍِّ ٍّقٍِاٍّدٌٍِرٍِّ أٍِّنٍِّسٍِّاٌٍُِِّهٍِّاٌٍُ:
وجع حب وجع خوف وجع شوق وجع ضيقه ... على كيفك وهاك إختار هذي سلة أوجاعي ›‎…| ):
ياللي تظن أن الجفا حل وارد عمر الجفا ما صار حل ولا كان إن كنت ناوي عالهجر والتباعد لا تدور أسباب يافلان:
الحكاية سر والمعنى دفين..والاشاعة كذب والاسلوب غامض..ثعلبي اياك :اعني يافطين يوم طلت العنب لاتقول حامض:
غربلتني وانت عن حالي ولا تدري... ياطول وقفتك لو تدري عن أحوالي:
البارحه سمعت صوت طقطقه بقلبي ,,, تدري وش صار ,,,,,, معزتك تبني دوور ثااني:
خليك جنبي احظن هوى قلبي محتاج انا حظنك خليك على وعدكَََََ:
ياللي نسيتونا رحتوا وبعتونا وباسم الهوى اللي كان صرتوا تسمونا... حبنا اللي منكم راح وباجر تدورونا:
عيون ماتشوفك وش تبي بالشوف00ودنيا ما انت فيهاالعمر كله ماله معنى :
«-.¸¸,.-~*اًلموٍُِتٌَْ َِماَهٍِْوَ تًِكتٍْفَنٌَ ًِبتَرْاٍَبكٌَِ ًلٍكنَِْ ًالموٍَتَِْ ًانٍَكٌْ ِتحَبُ:
قالوا علامج رافعه الراس وصايره قويه ,,,,, قلت العفوو ,, كلنا ناااس بس انا دوسريه:
كٍُِّـ‡ـُِّلٌٍِّ اًٍِّلٌٍَـ¾َِـٍِّحًٍُّكَُِـ¾ًٍـاًِّيٍُّهَُّ مٍُِّشٍّـ¾َِـتٍُِّاًٌِّقَُِّهَُّ لٍُِّكَُّ
©️شًـوٍ©️بًحٍبًـكٍ©️لًمٍـاً©️بًتٍحًكٍـيً©️:
©️لًـوِنًـ©️عًيٍـوًنٍكًـ©️غًـرٍاًمٍيًـ©️:
الحب شي لوحصرته في ضلوعي ما انحصر يطغى على حدب المحاني لين ابيحه واكتبه:
عسى الله مايجيب عتاب ولا بعد وهجر وغياب ... عسانا مانتفارق يوم عسى دايم نكون أحباب:
تحمل يا صاحبي من غدر الزمن وتحمل من احبابك لا يجرحونك ~ ترا من بعد جرح الحبايب صعبة تلاقي من يداونك:
«®️°·.¸.•°°·.¸.•°™️ مايفيد اليوم كثر الاعتذارو لايفيد الامس في ذكر الوله انتهينا والسبب كلمةاغار حبك المايل أنا كيف أعدله°°·.¸.•°®️»
]¦[تـ¾ـوصـي‰™️شـ¤ـي®️أنــابـ¼ـكره§°¾مـ™️ـسـ°ـافر]¦[:
عزتــي ترفض على الظلم اتصبر من يبيع الحب مايصلح حــبيب:
مادمت أجي ولا يحسبون لي حساب حرمت أجي اللي يبيني يجيني :
°¤ّ,¸ عَزْيّزْ وّشَامِخٍ رّاسِيّ ونَفْسِي تَرْفِضْ الذِلّه •• تِمْوّت وّتِنْدِفّنْ لَوّ هِيّ تْوَطِيّ راسِيّ أَشْوّاقِيّ ¸,ّ¤°:
لاتنتـظـرحبيبآباعـك...وانتــظرضــوءآجـديـد...يمكــ ن أن يتسلل ألى قلـبـك الحــزين ...فيعيدلأيامــك البهجة..ويعيدلقلبك نبظه الجميل:
ادور لك كلام اجمل ولا اجمل من كلام القلب..وعمــــر القلب مايكــــذب نهـــار يحدث احبابه:
°ˆ~*¤®️§تصدق عاد احس انك مثل ظلي واقرب ناسي وخلي ولو خلتني كل الناس كفايه انت اللى تفضلني§®️¤*~ˆ°::
بالصبر تبلغ ما ترجوه من أمل**فاصبر فلا ضيق إلا بعده فرج(f):
أنا مثل النجوم العاليه ماطالها نصاب..ومن يفكر بحفرة خبث,,حتما بدفنه فيها:
`.¸¸. ¯أصعب شعور موادع انسان لا نسان منه العيون تشبه الدمع بالما¸¸. ¯`._.:
حاولت في قلبي وانااقول ابنساك..واعيش دنيافي حياتي جديده..اثر الغلاماتعجبه غير دنياك والقلب غيرك ماسكن في وريده:
™️! اذا¾رأيت انيــ¨ــاب الـلـــيث بــ½ـارزةَ]|[ ]|[فـــلا تــظـ¨ـن ان الـلـ°ـيث يـبــ°ـتسم ™️:
¤©️§][§©️¤] [ ماترتضي نفسي مذله وحقراان اردها عن من سعى لي بذلي..نفسي عزيزه ساميه فوق يافلان ..ابعد من نجوم الثريا محلي][¤©️§][§©️¤:::
°~ˆ(`'·.¸(`'·.¸**~أَمـسْـيــت ودَمعـيٍ فـوٍوٍقٍ الاوجـانٍ دَفـاقٍ أشـــٌيل همْ ماتْشِـيـله مَديــٌنــه ™️¸.·'´)¸.·'´)ˆ~°
كل الوصوف ترجمي يادمعتي له وأوصفي حالتي في حبه مكسور الكفوف أظهري الخافي لعينه وأحلفي أن عيني غير عينه ماتحب ولا تشوف:
دنياااا تدووور ماهمها لا بالي حولها ويمها*&&*ناس تعيش فرحانه وناس تحترق بهمها:
اه من¾ قلبي نصـ¨ـحته بـ¨ـس عيا ينتصـ±ـح نبضه يبيها]|[ ]|[ اه منه ليـ¨ـه عيا لـ°ـيه عـ°ـزم يترك الكون ويجيها:
لو انك تحس فيني ماصار اللي صار حبيبي لا تعاتبني انا قلبي منك مل:
احس القلب محتاجك وبعدك دوم جارحني وما حبيت ازعجك بس الشوق ذابحني:
حبيبي ابي اسئلك ليه الهوى منك وفيك ليه المحبه وابيات شعري تهتويك :
غريبه قصه الدمعه وهي تغسل جفون العين .. تريح جفن باكيها مع انها قمه الاحزان:
لا تــشــكــو للـناس جرحـا أنت صـاحـبـه لا بـألـم الجـرح الا مـن بـه ألم:
لو الحب ينباع باشتريه باغلاه ما عندي لكن من يستاهل الحب يا قلبي :
+*+ مــــو اليتيم الي مــــــات امه وابوه اليـــتيم الي فز من نــــص نومه مالقاا حبيب يمه يلمه+*+
+*+ياحياتي يابعد كل الصبـــــــــــــــــــــــــــــــايا يختلف طبع الصبــــــــاياا لاحضرتي+*+ابتدا عض الشفااياا+*+
لو عشت عمري في خيالات وأوهام!! يكفيني إنك في حياتي حقيقة
فقدتك يا اعز الناس فقدت الحب والطيبة وانا من لي في هالدنيا سواك ان طالة الغيبة رحلت ومن بقى وياي يحس بضكتي وبكاي


مجموعة نيك نيمات للماسنجر ,جديده ان شاء الله تعجبكم.
][اوعُدِنٍـْي لُـْو تْغِـْيب عْـن بَالًـْك مَاأَغٍيـْب اوعِـًدنِي بًسِؤاْل لْـوُ يعِـُني البِعْـد طَال][
(l) مِوَتَِ بِعَوَنْكَ ولأِهًانَِ ِباَِقَيكََ َكٍلَكِ حًلْوٍَوَبٍسًَ ألَحِلاٍُفِيَ عٍوًنَكِ (l)
©️o.o©️؛°¨¨" انا من داوى حزن البشر ونسى نفسه ..... وانا من بكى حيل دون ماينسمع حسه "¨¨°؛©️o.o©️
كًلَمٍاَ حُاٍوَلْتَ أُعًدِلَ فُيً زْمًاَنُيْ .. قًاَمْتَ اُلأُمًوْاَجٍ تَلُعْبً بًاَلٍسَفٌيٍنَهَ
~*¤ أَنّا تَرّانِيّ لَوُ قِسّى الوَقّتْ بِالذّاتْ يِزدْادْ مَعَ قَسّوّة زِمْانّي ثِبْوّتِي ~ وُيّاللّي تِغِرّكْ ضَحْكِتّي بَعّضْ الأَوُقّاتْ يَغْنّيّكْ عَن بَعّضْ المَعّانّي سِكّوُتِي ¤*~
¤©️§][§©️¤] [ ماترتضي نفسي مذله وحقراان اردها عن من سعى لي بذلي..نفسي عزيزه ساميه فوق يافلان ..ابعد من نجوم الثريا محلي][¤©️§][§©️¤:::
غريبه قصه الدمعه وهي تغسل جفون العين .. تريح جفن باكيها مع انها قمه احزانه
?°?• صحيح اني صغير السن ولكن قدها وقدود • (h) • ولي مع الدنيا مواقف ترفع الهامه •?°??
¤•!¦[•. أحــبه كـثـر مـا تـكـسـر الــدمــعــة شـمـوخ إنـسـان.•]¦!•¤
فـــــــــــــــارقتنا وجيه علمتنا الكتابه .....
واحتوتنا وجيـــــــــــه تلغي اللى كتبناه .....
بــــــدايـه مالـهـا مـعـنـى .. نـهـايـه مـالـهـا مـضــمـون .. هــلابــــك دامـنـي مثـــلـك " كسـيـر ومـيّـت ومطـعـون
تعبت وحتى التعب صاااار تعبان مني
طعنت الذات لجل ارضي غرور افكاري العميا**حسبت الدنيا مثل امي ازعلها وترضيني
عزيزة نفس وأطباعي على أبوي . . شموخي بفعلي والكلمه ماأثنيها
الله خالقني مالي العز عيني ... والله لأموت ولايجي يوم وأنهان
لاماقبل الذل وأنا من ساس الصقور ... طول عمري وأنا على العز متربية
«???»ليت الجروح ضيوف يومين وتروح«???»
حزينة لحظة المغرب ... وداع النور يطفيها ... عجيبة رقصة الموجة ,,, ودمع الغيم يبكيها
انا زماني حطني انسانه عاديه ... وألا طموحاتي لها أهداف وأبعاد
أنا تايهه بدنيا الهم ودنيـا الصمـت والحرمـان..أنا صورة أمل مجروح وصورة دمعة الأيتام !
(¯`•._) (رّوُحْ مّانِي مِتْحَسفَه إِبْعّادِكْ بَسْ عِزّيْ لِمْن يَرّضّى بَكْ بِدّالّي) (¯`•._)
-=¤§ وّالمَحَبْه لَوّ تِكْوّنْ بْقَلّبِيّ لَحّدْ الهِيّامْ لاّتِظّنْ إِنّيْ بيّوّمْ أَخْضَعْ وْأَجِيّ يَمّكْ ذِلّيّلْ §¤=-
أبُكَيُتِنَيْ وَأنُاِ أحِسُبَكْ تِكُرَة بُكَاِي***َأثِرُكْ تِلَذِذ فِيْ دِمُوَعُيْ وَأنُاِ أبُكَي
«ô(f)ô»القلم لوحس باحساسي تكلم وانتثر حبرة على صفحة غلاك«ô(f)ô»
¦±¤…اخاف اسامح وانصدم فيك بعدين وارد لاحزاني ولوعة زماني…¦±¤
َلا لا تحَُُسًبٍنًي يًا الُغٌظُيٍ ِمنًِ بُعٌدًكٍمًِ بُكٌيٍت %^% اْنِا بًسٌ ُمٍنِ فُرُحَتٍيً ُلٍفٌرٌقاكمٌُ أُلمًعتِ عُيًني
تبي الفرقا واقول ابـشر,تـرا مـثـلـك ابــي فـرقـاك....خلاص اليوم انـا مـلـيــت حـيـاة الـذل مـابـيـهـا
¤ّ,¸_¸,ّ¤ الزِمّنْ عّادْ وّتِكَرّرّ مَرّتِيّنْ أَمْس أَنّا الخَسّرانّ وّاليِوّمْ إِنْتِصَرّتْ ¤ّ,¸_
¦¤(U)¤¦أنْا اذْكَرَ يُومُ جَيتُينَي وبْصَدِرجْ كِثيْرٌ أطـُعٌونْ && سَحَبْت الْسٌيفْ بَفْزعْلِْج وبْسِيْفِيٌ طـَعَنْتِيُني¦¤(U)¤¦
(¯`•._( لاّتِغَيّرْ المَوّضُوعْ لاّقِلّتْ وِشْ فِيّكْ •• إِذّا تَبِيّ الفَرّقْا تَرّى الوَضعْ عَادِيّ )_.•´¯)
°¤ّ,¸ عَزْيّزْ وّشَامِخٍ رّاسِيّ ونَفْسِي تَرْفِضْ الذِلّه •• تِمْوّت وّتِنْدِفّنْ لَوّ هِيّ تْوَطِيّ راسِيّ أَشْوّاقِيّ ¸,ّ¤°
°¨¨¨™️ تِوَلّمْ لِلفّرّاقْ وَلاّ تْفَكِرْ تِرجَعْ لِمّاضِيّكْ وّحَرّامْ إِنْ مّاجِعَلّتِكْ تَصْفِقْ اليِمْنّى عَلّى يِسرّاكْ ™️¨¨¨°
™️«« عّارِيّ الكَرّامّه لَوّ تِحَلّى بْالأَلّمْاس »« عَرّيّانْ لَوّ يِلّبِسْ عَلّى الذِلْ حِلّه »»™️
©️{« مْرّاتْ أَشْوّفِكْ تِزِلّ وُأَصِدْ وُأَسّامِحْ ،، وُمَرّاتْ أَحَسِسِكْ بِالزَلّه وُأَمَشيّهَا »}©️
¤ّ,¸_¸,ّ¤ رِحّتْ قِدّامْ المَرّايّه لَجْلّ أَشوُفِكْ وُإِنّتْ تِطيّحْ مِنْ عِيّنِي ¤ّ,¸_¸,ّ¤
«´¨`•..¤* كّانْ الغَلاّ لاّزِمْ يِهْيّنْ الكَرّامّه ،، مَرّفْوّضْ لَوُ حِبِكْ يِقِدْ الحَشّا قَدْ *¤.. •´¨`»
°¤ّ,¸ إِنّ كّانْ عّاجْبِكْ صَدِكْ خَلِّكْ بْصَدّكْ •• وُأَبْشِرّ بْصَدّه مِثّلْ صَدْتِكْ وِزْيّادَه ¸,ّ¤°
('•.¸§( مّاكِلْ جَرّحٍ يّطْيّبْ مِنْ عِذْر عْادِيّ ¸¸ وُمّاكِلْ غَلّطَه عِذْرّهَا اليّوُمْ مَقْبْوّلْ )§ ¸.•')
«•§•»لا َتًُِحَسًَِبنيًَِ وَانِ تًَغَاِضيًَِت ماَِ أشوًَِف•§•مَُِا وَديًََِ افًَِتحًَِ بًَابًَِ منًَُِه انًَِتَهيًَِناًَِ«•§•»
§(f)§تعَلمتّ الصّبرَ مِن كنتّ طفّلاً بِالمّهَد مَزمّومّ (f) إليِنّ صّرٌت رَجْلاً انْتّخٌوبّه طّوَحْ عْقَّالّه§ (f) §
~(U)¤§¦ وَفْــ®️ــقْهَ رَبّــ™️ـــي بِغــ¤ــيَرْيّ ¦§¤(U)~®️
™️]¦[i¦iمِنّ قَاْلِّكّ إِنْيّ فَيِ اَلّبُعَدِ •«مِرّتَاَحْ³‹•.¸²¸.•›¹كَذّاَب ْ»• خَذّ مِنّيِ اَلِعّلَوُمَ اَلأَكِيَدّهْi¦i]¦[™️¶?
مًْاٌِهٍْو خِطٍـْ ـًِأ يٌٍـٍوًم قَِلٌبُْي تًَعْلقِ بٍكٌ.....مًٌـلْْعًوَن قَِـلٌٍـًبَْـي يِجُْـَيِ لَلٌٍـْمٍوٌت بٍَاٌيٍُعْهَِأ
(w)™️.•.,¸¸,.•.مٌـ•ـِنْ¤يٌـ£ـٌح ِـ‡ـٌب¤اثـَ¶ـنيـِ•ـٌ ن¤مٌـ±ـاعٌمـ•ـرهْ¤هُـ§ـٌوا.•., ¸¸,.•.™️ (w)
جَـِْربـ هَـٌوٍىٌ غِـيٍرُيـ بَـتع’ـرفًـ قَِـدِيًٌَـ’ر‘يْـ
«§¶±¤¦¤ ¤¦¤±¶§»َلنْ َيبكِيَ ِبناءً َبعْدَ َفناِئهِ ِ*****إلا الذي عانىَ الَعنا في بنائِه«§¶±¤¦¤ ¤¦¤±¶§»
عّلَىُ قّلْبٌيٍ يّنّاّمّ الّحًزٌن ماَيٌحْتَاج الوسادهٌ &&&&&&& لوً اتٌحرٍِِكْ صحّىِ منٌ نوًُمهُ واطلق علٌى حٌشوَد
? «™️©️±¾]أضَـ®️ـَحَكْ¶أنـ§ـاٍ¶لَلِغَيـ©️ـ َر¶وِ¶أبـ®️ـَكِي ¶عـَلـ§َـى ¶رِوُحَـ©️ـي[¾±®️™️» ?
¦¤(U)¤¦مِنْ قِاَلْ لِكَ مْاً أبْيُكِ مِنْ قِاَلْ لِكَ نْْاسِيُكَ مِنْ قِاَلْ لِكَ رَاشِدْ نْسًاكْ مِنْ قِاَلْ لِكَ قلبُهَ جِفْاَكْ¦¤(U)¤¦

يلا ابغى ردووووووووووود اووووووووووكي
queenking

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
تسلمي ياعسلنكاااات ناااايسربي يعطيكي الف عافيةماننحرم منكربي يحلي ايامك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
يانااااااااااااااااااااااااااااااااث


تجنن زيك


يثلموووو يا عثل

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
Guest زائر
يسلموووووووووووووووووو ياحياتي


على النك نيماات مررررررررررررة تزنن


تقبلي مروري ،،

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
يااااااااي مرهه في بعضهاا جونااان


مرسي ع الخدمه الحلوه دي


نخدمك في الافراح انشا الله <<<<<بس لاتنسي تعزميناا <<<<اقول طيري

تقبلييييييييني


تشااااااااااااااو

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
Guest زائر
مشكوووووره على الردود الحلوة زيكم...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
Guest زائر
يسلمووو .... على النك نيمات


تحياتي
روني

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.