Jump to content
أحلى نادي لأحلى أعضاء
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Save
نادي كوريا و اليابان 포럼 한국 일본

Recommended Posts

فرحت لـك .. وأنـا معاليقـي حطـاموالصدر .. مـن مـا فيـه بيّـح كنينـهفرحة يتيم ٍ .. ليلـة العيـد مـا نـام !خـالاتـه , وخـوالـه .. مواعديـنـهمواعدينـه بشـت .. وشمـاغ بـسّـامويلّعبونـه .. فـي مـلاهـي المديـنـهمانـام .. واحـلامـه تـحّـراه قــدامكنه يطـول أحلامـه بـ( راحتينـه ) !صبحه تجّلا نـوره بـ/ عيـد الاسـلاموقبـل يـروح المسـجـد : ملّبسيـنـهجده مـا بيـن العيـن والجيـم والـلامخلّـيـه يافـلانـه .. ولا تأخريـنـه !تراقبـه بـ/ عيونهـا .. حـب وهيـاموعيونهـا .. ممّـا تكـنّـه / حزيـنـه"يعرض لها الماضي مثل عرض الافلام "لـ.. ماضـي ابـوه وغـلاه وحنيـنـهيرجيه لـ( سنين القسـا ) درع وحـزاموجنـب ٍ علـى صكـات بقعـا يعينـهابـو ثـلاث أعـوام .. والا 4 أعـواميغار منـه البـدر .. مـن كثـر زينـهصلّى وجاء وأمر الله اللي قضـى تـآمماهـوب داري عنـه .. زينـه وشينـهبشتـه عليـه .. مهنـدم ٍ خيـر هنـدامواللـي بـ/ عمـره .. كلهـم محترينـهيوم اطلعـوا للشـارع انقسمـوا أقسـاموأهـم مـافـي القـصـه ؟ ملّعبيـنـهتداعـب رموشـه .. ذعاذيـع الانسـامويابردهـا .. يـوم آيبـسـت شفّتيـنـهوعلى تـراب الأرض بأصبعـه رسّـامأمـا رسـم لـه طيـر .. والا سفينـهالعيد طعمه كـان فـي الشـارع العّـامماهـوب عـن رغبـاتـه .. مقيديـنـهرجـع ولكـن فرحتـه ضايعـه ( دام :كل ٍ مشـى ) وأخـذ ولـده بـ/ يمينـهصاروا خواله في نظـر عينـه اصنـامآحيـوا بـ.. داخلـه الجـروح الدفينـهولا عنده الا أمـه ونـاب القهـر سّـامجاهـا يبـي منهـا اليـديـن الأميـنـهشعوره اللـي حـس بـه مثـل الإلهـاموأول سؤال في بالـه : أبـوي وينـه ؟سؤال : لكـن كـان مثـل النبـا الهّـاملازال باقـي فـي المسامـع .. رنينـهجته تعـدي , ماهـو تخّطـي بالاقـداموشالتـه بيديهـا .. وحـبّـت جبيـنـهأبوك : جاء البارح وقبـل الفجـر قـاموشرى لـك ألعـاب , وهدايـا ً ثمينـهتراه حبّك وأنت غـارق فـي الاحـلاموراح لـ.. دوامه , والشغـل مرسلينـهلحظه .. وهو بيـن الحقايـق والأوهـاموالدمـع الازرق حايـر فـ.. مقلتيـنـهيمّـه : تـرى مانمـت والعالـم نـيـامماجـاء .. ولا لمسـت يدينـي / يدينـهمدام رقمـه معـك مـن بيـن الارقـامبـ.. أكلمـه , يـوم إنـك تكلميـنـه !طاحت ما كن آلها من الصدمـه عظـامولاعـاد فيهـا صبـر .. ولا سكيـنـهقالـت بـدون شعـور وإدراك وإلمـامأبـوك ! فـي تـراب القبـر دافنيـنـهالعام مات .. ومـتّ مـن موتـه العـاموكنـي بعـد مامـات عنـي سجيـنـهأبـوك جنـدي للوطـن ضـد الإجـرامعـطـاك عـمـره دون داره وديـنـهتفجّـرت مـن تحـت رجلينـه ألـغـامولاعاد لـي بعـده حصـون ٍ حصينـهبكّت .. وطاح الدمـع مـن حـر الآلآموبكى وطاح الكـون مـن مـوق عينـهكـل ٍ عذلهـا .. بيـن عاتـب ولــوّامتصّبـري .. خلـي ضلوعـك متيـنـهماهو صحيح ان الضروره لهـا احكـاماكبـر خطـاء يـوم إنــك تعلميـنـهبـكـره تنسّـيـه الليـالـي والايــامهو فيـه أحـد ينسـى حـدا والدينـه ؟طير السعـد فـي عالمـه مابعـد حـاموالله يعـلـم وش تـخـبـي سنـيـنـهأنـا كـذا ! ساكـت وصابـر ومنضـاملكـن كـان الفـرق بيـنـي وبيـنـه :الدمـع لـ.. عيـون الأرامـل والايتـامودمـع الرجـل ذل وهـوان وغبيـنـه

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.