اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  1421 اعضاء

حفظ
نادي فتيات باور
أنا تسذآ

روآيه وآقعيه/ي آلمُوتَ ي مفرق آلغآلين ليتكَ يوم خذتهَ خذتنِي ويآه !

Recommended Posts

ذي الرواايهه شفتهاا في منتدى مشهوور ما ابغى اقوول اسمهه لانهه اشههاار
انااا نففسي ساامعتهاا من صااحبهه الرايهه .. ونقلتهاا وححدهه تصير لهاا ..
هذي ههي مثل ما في المنتدى .. واسمم الي منزلتهاا .. شغب مبعثر ..

بِينَ عوَآآصفَ آلحيآههَ وآفترآضآتَ آلقدرَ
سججلَ لنآآ زمننآآ قصةَ مؤلمهَ حقِيقيهَ بِينَ آلآف آلقصصَ آلمشآبههَ لهآآ
طلبَ منِي نقلهآآ وبثههآآ بِينَ آلنآسَ لعلَ هنَآكَ منَ يتعضَ
بسسبَبَ كذبههَ صغِيرههَ دمرتَ سعآدتً مجمُوعهَ منَ آلآشخآصَ
وبسببَ آلححبَ آصصبحَ هنآكَ ضحيهَ..!!
قصتِي تتكلمَ عنَ زمنِينَ مختلفِينَ لكنَ لنَ تكُونَ طوِيلهَ وبآلحقِيقهَ قدَ آوآجهَ بعضَ آلصعُوبآت بنقلهآآ
لكم فآنآآ آول ممرآآ آككتبَ روآيهََ!
فإنَ وججدَ هنآكَ آخطآءَ فآعذرونِي رججآءنَ..!!
آتمنىَ تنآلَ عَ آعججآبكمَ وصآحبةَ آلقصهَ تقُول لآ آحللَ منَ يححرفَ بروآآيتِي
فإن تمَ نقلهَا فِي يومَ لآحدَ آلموآقع آرجوآآ نقلهآآ كمآ هِي علِيهَ وبآسسمِي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
.


.

1409هـ
.


.


آمَ عبدالله:نوف ي نوف تعاالي وانا امك بسرعه


نوف:سسمي يمه الحين جايتك


وضَعتَ آلصصَحنَ آلذِي كآنتَ تغسله منَ يدِيهآآ عَ آلطآولهَ وآطفئَتَ آلنآرَ وذهبتَ تلبِي طلبآتً آمهآآ آلحنونهَ


نوف:امري ي الغاليه


ام عبدالله:وانا امك سويتي القهوه..؟!


نوف:أيه ي الحبيبه


ام عبدالله:اجل وانا امك جيبيها لي وروحي لبيت الشعر وغسلي البيالات والفناجيل والدلال والحوسه الى هناك بسرعه ووديهن قبل يجون الرجال


نوف:يوهه ي يمه بعد رججال هذولي مايملون مايستحون 24 ساعه مبلطين ببيتنا


عبدالله:احم احم كني اسمع احد يسب طبعنا


جوهره:ايه بلاك ماتحس بالتعب الى احسه عشان هالمليون الف طعش واحد داخل علينا كل يوم كل يوم وكل شوي


عبدالله:شوفي وانا اخوك هذا طبعنا الى تربينا عليه وهذا امر ابوي


نخلي البوابه مفتوحه 24 ساعه والمجلس مفتوح وبيت الشعر مفتوح للرجال


ابوي يحب هالعلوم ومانقدر نمنعه عنهن


نوف:طيب قهوه وشاهي نبلعها بس الذبايح الى داخله طالعه هذا وجهي اذا بكرا ابوي مافلس من ورا هالكرم الزايد


عبدالله:اقول روحي بس الكلام معك ماينفع


نوف بدَتَ تجرِي بسرعهَ خآرجهَ منَ آلمكآنَ وهِي تتآففَ


تكرهَ طبعَ وآلدهآآ هذآآ لآنَ آلححملَ علِيههآآ هِي فقطَ وبِيتَ وآلدهآآ كبِييير ججدآآ ودآئمآآ ممتلىء بآلرججآآل


نوف(آلبنتَ آلمدللههَ لآبوهآآ عمرهآآ 16 سسنهَ تدرسَ بآول ثآنويَ


آكتسبَتَ ججمآل ربآآنِي حقِيقِي فعلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآ


منذُوَ صغرهآآ وهِي تخخطبَ وغِير ذلكَ معرُوفهَ بِين آلنآس بموضوعَ آلقرآمهَ (آلبنتَ آلسنعهَ آلنظِيفهَ آلسرِيعهَ آلى تدِير آلبيتَ بشكلَ ججدآ ممتآزَ)


آمَ عبدآللهَ(آمرآههَ كبِيرهَ بآلسسنَ جمِييلهَ وجمآل نوف آكتسبتهَ منَ آمهآآ


ذآت قلبَ حننُونَ وطِيييييييب عآششتَ يتيمةَ آب توفىَ وصآحبَ وآلدهآآ


سرقَ حلآلهآآ هِي وآخوآتهآآ وآخوآنههآآ عآشتَ ببآدِيةَ آلششمآل


كآنت تخطبَ كثِيرآآ لكنَ وآلدتهآآ ترفضَ وآلسببَ آنهآآ لآترِيدَ آنَ تزوجَ غِير منَ آبنآآء آلقبِيلهَ وبعدَ زوآجهآآ منَ آبُو عبدآلله آنتقلتَ للعِيشَ معهَ آلى آلمدِينهَ لهآآ آبنآنَ وبنتَ وآحدهَ و4 مرآت تسقطَ )


عبدآللهَ:آكبرَ آلآبنآآءَ شخصَ ملآمحهَ عآدِيهَ لكنَ جسمهَ آككثر منَ رآآئعَ


عآآشَ حيآتهَ خآرجَ آلممكلهَ بسببَ عملهَ وآخِيرآآ رسمَ بآلريآآضَ


ششخصيتهَ آكككككككككككثرَ منَ رآآآآئعهَ وآححبَ آلشببآآب آلى قلُوبَ آلعآآئلهَ بآكملهآآ


سعُودَ:ششخصيههَ عصبيههَ عنِيدههَ ملآمحهَ حآدههَ وجذآبههَ


بشرتههَ سمرآآء وجسسمهَ ججمِيلَ متخرجَ بتخصَص علُومَ سيآسِيهَ


آبُو عبدآلله:رججلَ طيبَ حنُونَ يملكَ قلبَ مرهفَ لكنَ ملآمحهَ وقوةَ شخصيتهَ تثبتَ آلعكسَ كلَ منَ فِي آلعآئلهَ يهآبهَ ويخآفهَ يضعفَ آمآم آبنتهَ آلمدللهه


رججلَ كرِيم ومتوآآضضضعَ لكنَ لآيعترفَ بآلخخدمَ بمنزلههَ


حآلتههَ آلمآديههَ ججدآآ ممتآزههَ يفككرَ بآلزوآجَ ككثيرآآ ويحبَ كثرةةَ عدد آلآبنآآءَ


.


.


آلنهآيهَآلبَآرتَ آلآولَشَمسَ آلنهآآرَ تطلَ علِيهآآ بآششعتهآآآ


وصصرَآآخَ آخوِيهآآ يهززَ آلمككآآنَ نهضَتَ مسرعهَ منَ سرِيرهآآ آلتفتَت آلىَ آلسآعهَ آلمعلقهَ بآلجدآر فصدمتَ بآنَ آلسآعهَ 6 ونصَ صصرختَ بـ


نوف:آآآآآآآآآآآههَ ككِيف طآفت عَ نُومهَ آخخَ بسس بتككفخَ يَ وِيلِي


آلبآب يطرقَ بقُوههَ سعُودَ:نوفوه وصصقههَ قُومِي قآممت علِيك طُوفههَ


نوفَ:طِيب طِيب قممتَ خخلآص


سعُودَ:بسسسرعههَ آخلصِي علِينآآ بودِيككَ آلمدرسهَ


نوف بككلَ تنآحههَ وفتحتَ آلبآبَ:هآآهَ


سعُودَ:ووجعآهَ تركبكَ منَ رآسسكَ لآسسفَل آقدآمكَ قُومِي تحركِي بودِيك آلمدرسهَ بسرعهَ قبلَ لآتعطلِينِي عَ شغلِي يَ آلبآردهَ


نوفَ:مآتبُونَ قهوهَ فطورَ شِي مني منآآك..؟!


سعُودَ:لآ ي آلسندرِيلآلآ مآتدرِين آنههَ طآفت علِيك نومهَ ي عمتِي ولآقمتِي


آلله يخلِي لنآآ آم عبدآلله مآقصصرتَ ويلهَ بلآككثرت هذرهَ قسسم بآلله عندككَ ربعَ سآعه 15 دقِيقه بآلضبطَ لو مآطلعتِي بروح وآخلِييك وبصصرخههَ سسمعتِي..؟!


نوف فزتَ منَ مكآنهآآ وذهبت تججرِي بسسرعههَ بعدَ مآخرج سعودَ للسيآرهَ


غسسلتَ وصصلتَ ولبسستَ مريُولهآآ ويومَ جت تطلعَ مرتَ ع آمهآآ وبآست رآسهآآ وهِي ترككض وآلسندُويتشهَ بيدهآآ


نوف:سسلآم يمهَ آدعِي لِي


آم عبدآلله:آلله يوفقكَمَ يَ ربَ ويفتحَ لكم بآب رزقهَ


نوف:آييه بسس يعنِي آلآ سعِيدَ ومبآرك معآيَ


آمَ عبدآللهَ:وشُوَ


نوفَ :سلآممتك يَمهَ يله سسلآمَ


وخرجتَ منَ منزلهآآ متوججهَ لسيآرةة سعودَ ركبتهاَ بكل هدُوء ومشى بهآآ بسسرعهَ آلى آلمدرسه آوصلهآآ فنزلتَ مودعتهً ولكن لمَ يعطِيهآآ آلمجآل آبددآآ


فدخلت مدرستهآآ متآففهَ منهَ وآذآآ برفِيقةة آلعمر مقبلههَ علِيهآآ


مِي:هلآوآلله بآلزيينَ ككلهَ


نُوفَ :وههَ بسَ هذآآ آلكلآمَ آلى يفتحَ آلنفسسَ موَ هآلبركآآن آلى كآن معِي


ممِي:قصصدكَ سعودَ ..؟!


نوفَ:وفِيه غِيرهَ بهآرآت آلهنودَ آخخ بسس متى يتزوجَ وآفتككَ منهَ وبنظرة شِيطآنيهَ لفت آلى صآحبتهآآ وبآبتسآمه مككرَ


نوفَ:آقُول يَ آلمزيونهَ وششَ رآيكَ بآآخوي مآودككَ تآخذِينه وتكسبِين آججر بآسره كآملهَ..؟!


ممِي:بسم آلله ع نآويهَ تحطِينهَ بححلقِي


نوفَ:لآححرآم علِيك ترآآ آخوي يجننَ بس آنآآ كِيذآآ خبله آسبهَ


مِي:خلِييهَ يصصف مع آهل آلقآئمه وآذآآ جآء دُورههَ نفكر يمكنَ نرضى ويمكنَ لآ


نُوفَ:مآلت بس علِيك وعَ قآئمتكَ جعلتسَ تعنسِينَ


مِي:آنآآ يَ آلعجـ


آستآذهَ منىَ:مآودكن بعددَ آجِيب لكنَ شآهِي وفصفصَ تفصفصنَ حبآيبِي ونفرشَ لكنَ بوسطَ آلسآحه تبسطنَ..؟!


هزنَ رُوسهن بآلنفِي وذهبنَ مسسرعآآتَ خآئفآآت منهآآ فهِي معرُوفهَ بآلكآد بشرهآآ ولسآنهآآ آلمسِيطر عَ آلفتيآآتَ


مىَ(وآلدهآآ غنِي ججججدآآ لكنهَ مهملَ بحقههآآ آمهآ تركِيهَ آنجبتهآآ وتطلقت وسآفرت للخآرج ووآلدهآآ لم يتزوجَ بعدَ وآلدتهآآ


وآهتم بشركآتهَ وآموآلهَ


كآنَتَ ججمِيله ونسسخهَ لوآلدتهآآ ومنَ يرآهآآ يححلف بآنه لآينبضَ بهآآ عرق سعُوديَ..! )


آستآذهَ منىَ(مدرسسةَ كمآآ ذذكرت سآبقآآ +مدرسسةَ آلكيميآآءَ وتكرههَ نُوف كثِيرآآ )


مَرَ آليُومَ ككسَآآئرَ آلآيآآمَ جلسسةَ بآخر آلصفَ ضحكَ وآستهبآل وكلآمَ بِين آلحصصَ


وآكِيد (آلفصفص)لآيفآرق جيُوبهنَ هذآ مآكآنَ يحصلَ بآلمدرسهَ لكنَ بعدَ آلعودَه للمنزلَ عَ آلآقدآمَ


,


,


دخلتَ نُوف آلمنزل وآذ بِي آركآنهَ هادئهَ لآيُوجدَ هنآك صُوت آبدآآ فتآكدت آنَ آخوتهآ لم يعودوآ منَ عملهمَ


وآذآآ بـ لحظهَ دخلت علِيهآآ وآلدتهآآ


آم عبدآلله:ماشاء الله رججعتي هاه بشريني كيف يومك وانا امك..؟!


نوف:عآآآدي مافيه شي يتغير ممثل الامس جالس يتكرر


ام عبدالله:طيب وانا امك قومي سوي الغداء تراني مثل العاده طبخت الدجاج بس طفي عليه


نوف بآبتسآمه:ان شاء الله بس بروح افسخ مريولي وابدل ملابسي عن اذنك


ام عبدالله:اذنك معك


نوف صعَدتَ لغرفتهآآ بدلتَ ثيآبهآ ونزلتَ تعملَ آلغدآء وبعدَ تحضِيرهآ لهَ وعودته آخوتهَ وهم جآلسِين جمِيعهمَ ع آلسفره قآل آبو عبدالله


:جهزوا انفسكم ترا بعطلة الصيف بتسافرون لحايل


سعود:يوووهه باقي ع العطله


نوف:لا ي اخوي العزيز ترا باقي ع الاختبارات اسبوعيين يعني مابقي شي ع الاجازه


ام عبدالله:يسير خخير والايام تركضض باتسر تجي عطلة الصيف


ابو عبدالله نهضَ منَ مكآنهَ :سلمت يدين الى طبخ لناا


نوف بآبتسآمه :الله يسلمك ي يبه


ابو عبدالله:الله يوفقك ي رب


,


,


وفعلآلآ مرتَ آلآسبوعآآن وآتتَ آلآخختبآرآت


نوفَ بآلمدرسهَ:يوههَ ي مسسسرع آلآيآم بككرآ آخر يوم للاختبارات بفقدكك ي دبه


مي:بس هاه لاتقاطعيني ي ويلك اكسر راسك تراا


نوف:يعني ؟؟


مي:دقي ع ككل يوم واسالي عني سسمعتي ؟؟


نوف:ايه ان شاء الله عممتي الا تعالي بتسافرون انتي وابوك ولالا.؟؟!


مي بحزنَ مخفِي وبفرحَ للمجآمله:ابوي بيوديني اشوف امي خبرك لي سنه ماشفتهاا ياهه تصددقين اشتاق والله لضمة صدرها بس استحي !!


امي بعدتني عنها من يومني صغيره وقطتني ع ابوي صح تسال عني بس بين فتره وفتره وهالمره هي بنفسها طالبه تشوفني مدري وش عندها بس والله اني فرححت واخيرا بشوفها هي صصح رمتني ويمكن ماتحبني مثل باقي اخواني بس يكفي اني احبها وانها ولو مره فكرة فيني وبابنسامه وانتي ؟؟


نوف بآبتسآمه مصطنعه:الله يخليكم لبعض امم يس بنسافر لحاييل يوهه وناسسه بشوف بنات خالاتي


مي:يله بالتوفيق اجل لنا بالاختبارات وان شاء الله كلن منا يشوف غاليه


صدت بوجهها بحزن ترسم ع ملامحها الجميله


نوف:وش فيك مي منتي ع بعضك لك يومين


مي:ابوي


نوف:وش فيه ؟؟


مي:يبي يزوجني !!


نوف:ايش وانتي بهالسن.!!


مي:لا بس اتفق مع الرجال


نوف:طيب انتي تعرفينه تعرفين اسمه وش اصله كبير صغير واتفقوا ع وش ؟؟


مي:اتفق ابوي معاه ع ملكه بالاجازه والزواج يكون بعد مااتخرج من الثانويه وهو قبيلي جنوبي عمره 27 سنه مطلق مرته بعذر انهم ماكان يتفاهمون يقول لابوي انا مستعد اصبر عشانها بس اهم شي اتزوجها


نوف:هذا انتي قلتيها جنوبي وش جابه لك ي شيخه؟؟


مي:جارتنا ام سلطان جنوبيه وهذا يسير ولد اختها امدحتني له وجاء وخطبني من ابوي ووافق وبعدين اتفقوا ع كل شي


نوف:طيب انتي وش رايك؟؟


مي:شوفي رججال ربي ميسرها له حالته الماديه كويسه وهو جامعي وجالس يحضر الحين للماجستير شكله مملوح ومبين ان شخصيته حلوه


نوف:الله الله مامدحتيه الا انه جايزن لك


مي:تبين الصراحه ايه بس مضايقني شي


نوف:وشو


مي:كون ابوي ماجاء وخذا راي يعني كان ع استعداد انه يكبسني مع أي رجال يشوفه وغير كذا الفارق السني الى بيني وبينه


نوف:احمدي ربك ي شيخه اول شي ان الله كتب لك رججل مثل هذاا الى من كلامك مبين انه حليل وغير كذا واضح انه شاريك والدليل مستعد ينتظرك واما عن السن وش كثرهم الى متزوجين وبينهم فارق سني بس متفقين وتلقينهم احسن مليون مره من الى اكبر من بعض بسنه ولاسنتين


مي:ضنك كيذا يعني؟؟


نوف:أي ويله اضضحكي ي حظك ي عروسس اجل بتتزوجين ؟؟ وشكلي انا الى صدق بعنس ببيت ابوي اخخدم واككرف وانظف ورا سعود وعبدالله دلوعين امهم


مي:هههههههه نصيبك بيجيك لو طالت السنين وكل تاخيره فيها خيره ولاتستعجلين ع رزقك ي المزيونه ويله خلينا نراجع بسرعه مابقي شي ع دخول قاعة الامتحانات


وآنتهىَ آليُومَ وآيضآآ آنتهى آلغدَ وآنتهت فترة آلآختبآرآت وبدآت آلآجآزههَ


هنآآ ححقآآ سـ تبتدِي قصصتنآآ وآعذرونِي آن كآن تبين لكم ححقآ آنِي آحآول آلآستعجآل بآلآحدآآث لآنِي لا آرِيد آن آمآطل بهآآ آو آططول


وآعتذر آن كآن هنآك آخطآء بطرِيقة آلسرد وآيضضآآ آحب آن آنبهكم عَ آممر آن آلآسسمآآء مزيفه معدآآ شخصيتآن ستآتي بآلمستقبلَ


ونحن بآلزمن آلآول آلآن منَ قصتنآآ آي بآلوقع قدَ يكون قبل مآيقآرب 25 سسنهَ من آلآن ..!!


آتمنى لكمَ قرآءهه ممتعهَ وآنتظرونِي بآلبآرت آلثآنِي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

البَآرتَ آلثآآنِي ..
بِينمآآ كآنتَ آجسآدَ آلآسرهَ فقطَ جآلسهَ بصآلةَ آلمنزَلَ تشربَ آلشآيَ
وكلنَ منهمَ سآرحنَ ببآلهَ تآئهَ بِينَ آفكآرهَ
قفزتَ نُوفَ بكلَ مرحَ قآئلهَ لآخويهآآ ووآلدتهآآ
نوفَ:آقول ي الربع ماتحسون ابوي متغير هاليومين
سعود:وش قصدك يعني؟؟!
نوف:مدري بس احس وراه بلى ابو عبيدالله
عبدالله:وجع اول شي لاتتكلمين عن ابوي كذا كنه اصغر عيالك وثانيا اسمي عبدالله ,عبدالله ي هوه
نوف:بسم الله وانا وش قايله طيب بس انا اتكلم لكم عن احساسي فقط
سعود:وانتي يمه وش رايك بكلام نوف ملاحظه شي ع ابوي؟؟
ام عبدالله:دامكم فتحتوا السالفه وفيه احد حس بهالموضوع
فانا مع نوف ابوك متغير هاليومين مدري وش بلاه اساله يقول مافيني شي
نوف:وغير كذا سالفة السفره لحايل فجاه هذي ماهيب عادت ابوي ابدد ولابعد يبينا نسافر لحالنا ومن غيره من وين مشرقه االشمس اليوم ي اخوان
سعود:أي والله سالفة السفره كيف ماخطرت ببالي ابوي مو هذا طبعه معنا
تعتقدون فيه شي ناوي عليه ؟؟
ام عبدالله:اقول خلاص سكروا السالفه فتحتم للشيطان منفذ وخليتونا نشك باابوكم
وبعدين تعالي ي نوف انتي جهزتي الاغراض اغراضي واغراضكم رتبتي الشنطه ولالا ترا بكرا بنمشي
نوف:ايه يمه جهزت كل شي ورتبته بس ماقلتي لي بنام بيت جدتي الله يرحمه ولا بيت خالتي ام سلطان؟؟
ام عبدالله:لابنام بيت امي حتى اريح لاخوانك
نوف:اجل خلاص ويله تامروني بشي؟؟
عبدالله:ليه وين بتروحين ؟؟
نوف بروح اصلي العشاء وانام تعبانه من قومتي الصبح وانا انظف البيت والحين بنام تبي شي مستر عبدالله
عبدالله:ايه ثنين فلافل وواحد بيبسي
نوف:اقول روح زين تنكت انت ووجهك ويله تصبحون ع خير
عبدالله :ايه يله تقلعي
سعود وام عبدالله:وانتي من اهله
خرَجتَ نوفَ منَ آلمكآنَ لكنَ بقِيت روحهأأ وفكرهآآ معلقين هنآك بِينهمَ
آلآفكآر تآخذهآآ بكل آلججهآت لكنَ سسؤآل مفآجىء طرحَ ببآلهآآ
نوف:لِيششَ منَ يومنِي صغِيرهه وآنآآ آحسنِي بترمل آو بتطلق؟؟
يَ ربِي هآلفكره مو رآيحه منَ بآلِي هآلآحسآس بيذبحنِي آعوذبالله منكَ يَ شيطآنَ
لكنَ سرِيعآآ مآ سَلمتَ نفسهآآ لقيُودَ آلنومَ لتغفوَ وتغمضَ عيُونَنهآآ عن مخيلآتهآ وآفكآرهآآ
وآنتهتَ رححلة آليومَ هنآآ مع آمِيرتنآآ
,
,
آتَىَ آلغدَ حآملنَ معههَ آحدآثَ جدِيدهَ بتفآصِيلَ مختلفهَ مفعمهَ بآلآمملَ
فَ آليومَ يحملَ بِينَ يدِيهَ سفرَ آسرةَ آبو عبداللهَ آلى مدِينةَ حآئلَ
وآقفآ آبُو عبداللهَ آمآمَ آلسيآرههَ مودعآآ آبنآئهَ وزوجتهَ قآئلآ
آبو عبدالله:توصلون بالسلامه ان شاء الله ولاا اوصيك ي ولدي ي عبدالله لاتسرع وانت بالطريق وان كانك تعبت خل اخوك يسوق عنك وهاه كل شوي دقوا ع
وانتي ياام عبدالله سلمي لي ع اختي ام عبدالرحمن واعتذري لي منه
وان شاء الله ان خلصت شغلي جيتكم
ام عبدالله وعبدالله:ان شاء الله
نوف:يله يبه مع السلامه
ومشَتَ آلسيآرههَ حآملهَ بِدآخلهَآ آسرهَ لآتعلمَ مآلذِي مخبىء لهمَ آلقدرَ
كآنت آلآحدآث بآلسيآرهَ طبِيعيهَ ججدآآ كمآآ هِيآ عندَ بآقِي آلآسسرَ
آلآم تستغفر وتذكرَ ربهآآ وتتسآمر مع آبنهآآ آلكبِير وسعودَ ونوف دومآآ يتشآجرآآنَ
ثمَ بعدَ ذلكَ يتمآزحآن وعَ هذآآ آلحآل حتى خرجوآآ منَ مدِينة آلريآآض ووصلوآ آلى مدِينة حآئلَ
مبآشرتنَ توجهتَ آلآسرهه آلى منزل والدة ام عبدالله آلمتوفيهَ آلوآقع بوسطَ مدينةَ حآئل
فَ تلكَ آلمدِينهَ تحمل آلكثِير منَ آلذكريآت لجمِيع آفرآد آلآسرههَ
ف آم عبدالله تربتَ وعآششت بهَ صحيح كآنت تقطن خآرجهآآ بِين قريآتهآآ لكنهآآ ككثيرآآ مآتزور آلمدينه لحآجتهآآ او آلنومَ بعضَ آلآيآم بآلمنزل دآخل آلمدِينهَ آمآآ آلآبنآآء آلككبآر فمنذو نعومةة آظآفرهه وححب ححآئل ينبض بقلُوبهمَ ذكريآت طفُولتهم لعبهمَ وموآقفهم آلجمِيله جمِيعهآآ كآنت هنآآكَ فهنآك تقطن عآئلة آبو عبدالله آجمعهآآ وآم عبدالله آيضضآآ
آي جمِيع آقآربهم هنآآككَ ,آلمهمَ نعودَ لآبطآلنآآ عند وصولهمَ للمنزل ودخُولهَم لهَ
آم عبدالله تمسحَ دمعه وقفت عندَ جفن عِينهآآ فكل مآدخلت هذآ آلمنزل آخجلتهآ عيونهآآ بسقوط دمُوعآآ ككثِيره فذآكرتها مجبره ع آلعوده للورآء وتذكر وآلدتهآآ
آم عبدالله:آهه عَ سنين ممرت عشتهآآ بهآلبيت ي ليتهآ ترججع وترجع روح امي معهاا
نوف:خلاص ي يممهه ماهو وقتت دموع الله يسامحك حنا جايين نتونسس لاتقلبين علينا حتى حناا مواجعناا
سعود:ي ميمتي امسحي دمعتك وانا والله اسسير لكك الابو والام بعدد
عبدالله:افا بس ام عبودي تبككي وانا فيه ي كبرها بس عند الله
آخذ بيدِي آمهَ قبلهآآ بكل حنآن قآئلآلآ
:يمه حنا عندكك ولا مو مالين عيينك ي الحبيبه الله يخليكك لناا ويرحم ججدتي ويسكنها بفسيح جناته
ام عبدالله:الا والله مالين عيني وتسسوونها بعدد
من لي انا بعد غير الله وانتممم مار يله امشوا ي عيال تقل طولنا عند الباب
نوف:هههههه اشوى انكك دريتي ي المزيونه سريننا قدام وهاه من الححين ترا الغرفه الكبيره حجزتهاا لي
وبدات بالجري لهاا
سعود :ححامض ع بوززك معصي والله هذي لي
نوف وهِي تجرِي وسعودَ يجرِي ورهآآ وآنفآسهآ تكآد ع آن تنقطع بسببَ آلدرج آلكبِير آلمتهآلك:الى يجيه اول هو الى ياخذه
سعود:صرصور صرصور
نوف وقفتَ فجآآهه وآلخوف قآبضن ع كل آطرآف جسدهآآ آمآآ شكلهآ فكآآن آلدم بجسدهآآ تصلب منَ ششدة آلخوف وآمآ سعود لازآل يججري واذا بهه يصلل الى الغرفه ويدخلهآآ وهو بآلآعلى يصرخ قآئلآ
:آلعب علييك ي الخوافه مافيه صراصير وولاششي وهذا انا ججيت الغرفه يعني لي يعني تقلعي انخمدي مع امي
نوف:اااااااااااااااااااااااااااااه يممااااااااه ياعلك للسرطان الى يركبك والفشلى الكلوي الى يقضي ع كلاك وللدود الى يدخل بمعدتك وللعمى الى يعمي عيونك
وللكسـ
سعود:اعوذبالله منكك ي العججوز خلاص اسكتي
نوف:مانيب ساكته الا لما تعطيني الغرفه وقتها اسكت
سعود:اوفف بس لاماني معطيك شي
نوف:الا تراك ظالم وتراني المظلومه ودعوة المظلوم مابينها وبين الله حجاب لاتخليني ارججع ادعي علييك
سعود:اقـ
عبدالله:يوهه سعود لاتحط عقلك بعقل هالبزر تراكم ازعجتونا
نوف:اججل خلنا نشوف من الى يخدمك ويلبي طلباتك غير هالبزر
سعود:اييه ي البزر ي البزر
نوف:يووووووووه يمممه تعالي شوفي عيالك سعيد ومبارك
ام عبدالله:نوف عيب احترمي اخوانك الككبار تراهم عيال
نوف:هذي انتي ي يمه الله يسامحك اخوانك واخوانك اخواني لايحترموني ولايقدروني وفارضين شخصياتهم غصب ع وغير كدا كني خدامه عندهم
واذا قلت لك شي قلتي ي اخوانك او تراهم عيال
اخخ بس وين ابوي عنكم هو بس الى يدافع عني ولا انتي يمه الله يسامحك ساحبتن ع طاف ولاكاني بنتك ولابعد الوحيده
ام عبدالله:اقول بلا كثرت كلام زايد وقومي ساعديني ننظف البيت وانتم ي عيال روحوا تقضوا للبيت
نوف بقلبهآآ يَ ربِي متى آتزوج وآطلع منَ هآلبيتَ :طيب طيب
<
<
فِي بِيت آخخرَ يختلفَ عنَ بِيت آسرة ابوعبداللهَ
وجدَ هنآك آرملهَ شتتَ بهآ آلدنيآآ تخلىَ عنهآآ آلقرِيب وآلبعيدَ
لمَ تجدَ رججلآ تختبىء تحتَ ظلهَ وتحتمِي بهَ عنَ جمِيع تلك آلآمور آلموجعهَ
هنآك وجدتَ آم عبدالرحمنَ آخت آبو عبداللهَ آلصغِيرههَ
آلآخت آلصغرى بِينَ آخوآنهآآ 5
تزوجتَ صغِيرهَ منَ رججل ككبِير بآلسسنَ آنججبتَ منهَ 3 آولآدَ و3 بنآآت
توفىَ زوجهآآ آلحبِيب آلذِي آصبحَ لهآآ آلآب وآلآم وآلآخ وآلآختَ وعوضهآآ عن جمِيع تلكَ آلامور آلتِي كآنت تنقصصهآآ لكنَ خخيآل آلموت كآن سرِيعآآ فخططفَ خخيآل زوجهآآ آلحنونَ عنهآ بحآدث سيآره وتركهآآ مع آبنآئهآآ 6 آلآيتآآمَ لآولِي لهمَ ولآ آحدآآ مهتمَ آعمآمهمَ تخلوآ عنهمَ وككلن نفسِي نفسِي وخوآلهم نفس آلشِي عآننت ككثِيرآآ
بحيآتهآآ آم عبدالرحمنَ ولمَ يتبقى لهآآ سوى رآتب آلتقآعدَ
لكنَ لآزآل هنآك آحدآآ به خخِير آممثآل آبو عبدالله آلآخو آلحنونَ لهآآ يآتِيهآآ ويسآل عنهآآ ويعطِيهآ مآتحتآآجج ويحآول كثِيرآآ آن يعوض آبنآآئهآآ عن يتمهمَ
آلآبنَ آلكبِير لآم عبدالرحمنَ
عبدالرحمنَ آبن 17سسنهَ يدرسَ بثآنِي ثآنوي علمِي شخصَ ملآمحه عآدِيه لكنَ قلبهَ طِيب ورحومَ ويحآول قدر آلآمكآن آن يرفع رآس آمه ولآيجعلهآآ تحتآج لآحدَ
نورهَ آبنةَ 16 سنهَ آقربَ صدِيقههَ لنُوفَ شخصيتهآآ مرحههَ وتتشآبه هِي ونوف بككثِير منَ آلآممور آمآآ شكلهآآ آككثر مآيميزهآآ روعةةَ شعرهآآ
آمِيرهَ طفلةَ 10 سنهَ مششآبههَ لآختهآآ نورههَ لكنَ ملآمحهآآ جمِيلهه وتعد آججمل آخوآتهآآ لكنَ لسآآنهآآ طوِيل وآنسآنه مغآمرهه لآبعد آلحدودَ
نوآف:طفلَ 7 سنوآت طفلَ شقِي كبآقِي آلآطفآآل يححب آللعب وآلججرِي وآلحلوى لكنهَ يتميز عن بقيةة آخوتههَ بذككآئه آلحآدد ويعرف عنهَ بآنهه لعُوووب جدآآ
آملَ طفلةَ 6 سنوآتَ شخصيههَ هآددئههَ خخجُولههَ دآئممآآ بجآنب وآلدتهآآ
تركِي طفلَ آلسنهَ وآلنصفَ توفىَ وآلده وآمههَ بآلآربعِين آي لمَ يلحق عَ حنآنهَ وعطفههَ
وهوَ دلوع آلعآآئلههَ
,
,
آمَ عبدآلرحمنَ بِينمآآ كآنت جآلسسةَ مع آبنآآئهآآ يتسآمرونَ آلحدِيث ويحتسونَ آلقهوهَ قآلتَ:ترآآ عيآل خآلكمَ آبو عبدالله ججوَ
نورهَ:ووآآآآو ونآآآآسسه آججلَ ججتَ نووفهَ آشتقت لهآآ تكفِين يمهَ بنروح لهمَ
عبدآلرحمنَ وآلذِي فز قلبهَ عندَ سمآعهَ لآسسمَ نوف فلآ زآل ححبَ آلطفُولهَ ينبضَ بدآخلهَ ولآزآلت نوفَ جآلسهَ عَ عرشَ قلبهَ:آهآآ آججل جوَ طيب وخآلِي مآجآء معهمَ
ام عبدالرحمن:لا يوم كلمت ام عبدالله تقول وراه شغل يقول انه اذا خلص بدري جاء والله اعلم
عاد تكفى ي ولدي نبيك تودينا لهم بعد صلاة المغرب
عبدالرحمن بفرحهَ كبِيرهَ يخفِيهآآ بآآعمآقهَ:غالي والطلب رخخيص ي الغاليه تجهزوا عاد انتم
بدري لجل اوديكم والى يتاخر (وهو يلف بنظرهَ لآخته نوره)تراني بمشي واخليه ماعلي منه سسمعتي ي جاره
نوره:أي لححد يتتاخر عشان اخوي حبيبي وراهه شرككاته الحين وصفقات خايف تطير من يدهه
عبدالرحمن:أي وانتي الصادقهه اخاف تططير علشان برود وحدهه من الناس
ام عبدالرحمن:خلوا الكلام الفاضي عنكم وانتي ي نوره قومي وسوي لنا حلى زين وجهزي القهوه والشاهي بناخذهن معنا وشوفي ترا فيه فطاير مجمده بالثلاجه مسويته انا بس دخليهن الفرن
نوره:ان شاء الله يمه
آنتهىَ البارت ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
مشكورة حبيبتي رواية زي الفل
تقبلي مروري

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
Guest ????
صراحة ماحب هذة الروايات

لكن شكرا لك على النقل تابعي ............. للي عجبتهم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
وااااااااااااااااااااااو روااااااااااااايه جمييييييييييله مو غريب عليكك الابدااع يا عسل شككككككككككككككككار مجهوود مذهل

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
روااااااااااااااية رائعة جدااااااااااااااااااااااا الى الامام داااااااااااااااااائماااااا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
البارت الثالث


عآمَ 1409هـ


يُومَ..2/8


آلسآعهَ..7 ونصَ آلممغربَ


,


,


,


عبدالرحمن:يمممه يممه يله وينكم؟؟!


ام عبدالرحمن:يله وانا امك انت ارككب والحين لاحقينك


عبدالرحمن:بسرعه انجزوا علينا بروح مواعد الشباب


ام عبدالرحمن:طيب طيب بس انت رح شغل السياره


عبدالرحمنَ خرجَ من آلمنزل وهوَ ممنزعجَ منَ تآآخِير آسرتههَ علِييهَ


وبنفسَ آلوقتَ تفكِيرهَ لآيخلوَ منَ نوفَ


,


ام عبدالرحمن:نوره بس انجزي علينا


نوره:خلاص خلصصت وطلعت الاعراض بس بالبس عباتي واطلع لكم خلي اخواني يمه يركبون السياره


ام عبدالرحمن:اخوانتس؟؟! اخوانتس ي حظي راكبين وخالصين انتي الى ساعتك سنه اخلصي ولا والله لااخلييك


نوره آتتهآآ مسرعهَ:خلاص وش تخلوني وماتخلوني يله مشينا عطيني المفتاح اقفل الباب


ام عبدالرحمن:خوذي والحقيني بسرعه


وخرجتَ آم عبدالرحمنَ وبدآت نورهَ تتحلطمَ كعآدتهآآ وهي تقفلَ آلبآب بسرعهَ وهآهِي لحظآت حتىَ ركبتَ سيآرةَ آخِيهآآ وبآلطرِيقَ


ام عبدالرحمن:اسمع ي ولدي انزل لمجلس الرجال عشان تسلم ع العيال وانا امك وحرمة خالك


عبدالرحمن:ان شاء الله يمه


بدآتَ نورههَ تتحدثَ معَ وآلدتهآآ وتمآزحهآآ


وعبدالرحمنَ آرججعههَ تفكِيرهه للمآضِي بآلوقت آلذِي كآن يلعب بهَ معَ نوف ويتسامرآن آلحدِيث ويتمآزحآن كثِيرآآ كآن شدِيد آلغِيرههَ عَليها ودآئم آلدفآعَ عنها وقدرَ آلآمكآن كان يحآول آنَ يلمحَ لههآآ بحبهَ


لكنَ لآحيآة لمنَ تنآآدِي ونوفَ لنَ تفهمهَ.!


يخآف كثِيرآآ من فكرةَ آن نوفَ تعدههَ كآخِيههآآ


ويخشىَ آن يآتيهآآ آبن آلحلآل ويتزوجهآ فهوَ يذكرَ جِيدآآ ملآمحَ نوف وجمآلهآآ وكِيف كآنت تخطبَ وهِي صغيرههَ


عبدالرحمنَ بقلبهَ (ههَ حتىَ لو مححدَ خطبههَ وشَ تبِي فِينِي لآججمآل ولآمآآل وهِي آكِيد مآرآح ترضىَ بوآحدنَ مثلِي آييهَ بسسَ حتى لوححصلَ ونوفَ تزوججتَ مستحِيل آتزوجَ بعدهآآ لو تنطبقَ آلسمآء عَ آلآرضَ)


آم عبدالرحمنَ محركههَ لكتف ولدهآ:عبدالرحمن عبدالرحمن يمه


عبدالرحمنَ بدونَ شعور:هاه هلاهلا يمه وش تبين


ام عبدالرحمن:بسم الله عليك ي ولدي ترانا وصلنا من ساعه وانت مسرح


نوره:ربي رححمنا هذي معجزه الاهيه اننا وصلنا بعد


مدري لو صاكتناا سياره ولا داخلينا بعامود كهرباء


عبدالرحمن:اقول اسكتي بس اسكتي ي هالنتفه (نورهَ قصِيره لبىَ قلبهآآ يَ حبِي لهآ شفتهآ وسآروآآ ولآخلينِي سآكته)


معلِيش اسف يمه كنت بس افكر شوي بخالي وفعايله معنا


ام عبدالرحمن:ايه ايه الله يجزاهه الخير ي رب يله وانا امك امشى معنا


يله ي عيال انزلوا


وانتي نوره خوذي الاغراض معك وانا بشيل اخوكك تركي


نوره:ان شاء آلله


,


,


,


بصصرآخ عآلِي


نوره:وينهآآآآآآآآآآ آلشِينهه؟؟!


نوف:نووووووووووورههَ


وآذآآ بآححتضآن ححآآآر يثبتَ مدى مححبتَ كل وآحدتن فِيهن للثآنِيههَ


نوف:ي قلبِي وربِي اشتقت لك وهه بس ي حبيييييييييييييلكك ي نوير


نوره:اكيد بتشتاقين وغصصبن عن ابو خشمك بتحبين


نوف:هههه ي زين الواثقيين


بس ماقلتي لي متى جيتم ماحسيت بكم ووين اخوانك وعمتي اهم شي


نوره:تونا جيينا وكلهم برا عند عبدالرحمن بالمجلس


نوف:ييوووهه بسس الله يرحم ايامك ي عبدالرحمن


نورهه:اعترفي بس هاه تحبينه؟؟! ××


نوف:اقول طيري عبدالرحمن مثل عبدالله وسعود بالنسبه لي


نوره:ايييه نشوف


تعالي بس ندخخل نسولف وقولي لي وش سار عليكك وهيك يعني


نوف:قدداااام


,


,


بعدَ مآخخرجَ عبدالرحمنَ وآلشبآب وجلسَ آلجمِيع بآلصآله يحتسونَ آلقهوه ويتبآدلونَ آطرآف آلحدِيثَ


قآلت نوف:يمهه ترا ناقصتني شوية حاجات ابي اروح السوق


نوره:أي صح ححتى انا ابي ارججع بلوزه شريتهه


ام عبدالرحمن :يعني وش تبون؟؟


نوف: واضضضحه ي عمتي يعني ودونا السوق


ام عبدالله:اقول انطقي بسس


نوف:لايمممه تكفيييييييييين


ام عبدالله:من يودييكك عبدالله اذا فضى لكك بعد


ام عبدالرحمن:خلاص ي ام عبدالله انا اودييهن مع عبدالرحمن بس متى تبون ؟؟


ام عبدالله:بيتعبنك ي شيخه


ام عبدالرحمن:لاتعب ولاشين كلهن كبار ويشلن انفسهن انا بججلس مار وهن يقضن حاجاتهن


نوفَ بهمسَ لنورهَ:غرِيبه وش عندها امك؟؟!


نورهَ ترد عليه بنفس الصوت:خخخخ مدري والله بس اكيد عندهاا حاجه


نوف:بس وااي وناسسه بشوف دحوم


كيف شكله الحين؟؟!


نوره:مالت ترا العام شايفيناا يعني ماتخبرينه؟؟!


نوف:ومن قالك اني شفته نروح ونجيين ولي سنتين ماشفته


بس يله اوصفي لي شكله


نوره:وش له العجله بتشوفينه


نوف:لاي الشينه تكفيين لجل اتحمس اكثر


نوره:والله غريبه بس بقولك


طوييييل حيييييييل وبشرته زي ماهي حنطيه وشعره ساير كدش ي حليله


وملامحه زي ماهي بس بشكل اككبر


لكن فديته اخوي كله ملح وقبله


نوف:يووووووهه بس متى يجي بككرا لجل اشوفه


ام عبدالرحمن:نوره يمه يله وانا امك جاء عبدالرحمن


البسي عباتك واطلعي وانتي واخوانك بسرعه


نوره:ان شاء الله يمه يله نوفه سلام اشوفك بكرا


نوف :مع السلامه


ام عبدالرحمن:يله ي ام عبدالله تمسون ع خير


ام عبدالله:طاب مساءك مع السلامه بحفظ المولى


,


,


بَعَدَ خرُوجَ آم عبدالرحمنَ وآولآدهآآ بآلسيآرهَ


عبدالرحمن:هاه ي نويره شفتي نوف


ارتاح بالك


نوره:أي ويا فديتهاا بس


ام عبدالرحمن:الا ع طاري نوف نبيك بكرا ي وليدي بعد صلاة المغرب تفضى لنا نبيك تودينا انا واختك ونوف السوق تبي له اغراض


واختك ترجع له حاجات


عبدالرحمن بفرحَ خخفق لهَ قلبهَ بشدههَ:ابششري ي الغاليه كم ام عبدالرحمن عندي انا


ام عبدالرحمن :الله يخليك لي ولايحرمني منك ي رب انت واخوانك


بيت ام عبدالله


,


,


آتىَ آلغدَ ومعهَ مفتآحَ حكآيتنآآ


فآليُومَ كآن آهمَ يُومَ بححيآآةةَ نوفَ


هنآآ تبتدي آلمعآنآهه ححقآآ وتولدَ لنآآ قصصَ كثِيرههَ


ومفآجآءتَ بسببَ هذآآ آليومَ


.


.


آم عبدالله لولدِيهآ:شوفوآ ي عيال ترا اختكم نوف بتروح مع عمتكم اليوم للسوق


عبدالله:ومن بيوديهم؟؟!


ام عبدالله:يعني من اكيد عبدالرحمن


سعود:لاماتروح مع الدحمي وحنا فيه


ام عبدالله:ووش فيهاا ي سعود عبدالرحمن مايعيبه شي وهو زي اخوهه


وغير كذا ولد محترم واخلاقه تشرف..!!


عبدالله:صادقه امي عبدالرحمن ولد تربى قدامنا ونعرف اخلاقه


وغير كذا عمتي ام عبدالرحمن معهم يعني مافيها شي


سعود:اووووووهه بس كيفكم بس نوف ي نوف تعالي بسرعه


نوف بخخوفَ وهلع شديد:خير خير وش فيه ابوي فيه شي ؟؟!


سعود:لاابوي مافيه شي بس سمعت انك بتروحين السوق مع عمتي صدق ؟؟!


نوف:ايه ونوره


سعود:طيب سمعيني بنطلـ..!


نوف:عارفه فاهمه حفظت ي اخي هالمسلسل


بناطيل مافيه قصير مافيه حدي ع نص الساق بشوي


عاري مافيه


فتحة صدر كبيره مافيه


وربي حححفظت وطفششت بعد


سعود :شاطرهه اختي ويله روحي


نوفَ :آففف بسسَ


وبقلبهآآ يَ ربْي متى آتزوج وآطلع منَ هآلبِيتَ


,


,


آم عبدالله تغلق سماعة الهاتف:نوف نوف بسرعه اطلعي عمتك ججت


نوف :يله يله هاه يمه تبين شي اجيبه لك معي


ام عبدالله:لا اوانا امك تسلمين استودعتك الله الذي لاتضيع وداعئه


نوفَ خرجتَ منَ بآب آلمنزل تسِير بهدُوء وخججلَ آتجآهه آلسيآره قلبهآآ يرججف خوفآآ وآحرآجآآ منَ عبدالرحمنَ فـ آهه ع تلكَ آلذكريآآت طِيلة عمرهآآ تلعب وتجلس معهَ وتعدهه كآخِيهآ بآلضبطَ لكن آليوم لآ آلعبآيه تفصلَ بِينهمَ وآصصبحَ آلخجل آلخط آلعرِيضَ بِينهم


آمآآ عبدالرحمنَ فكآآن يخخشىَ آن دقآت قلبهه ونظرآآت آلححبَ تفضحَ مشآعرههَ آمآمهمَ


عبدالرحمنَ بقلبهَ:آويلآهه يَ قلبِي هذِي هي والله ماتغيرت نفسس طولهآآ


وبيآضهآآ بس كِيف وجههآآ عآد هآلحِين؟؟!


فتحتَ بآب آلسيآرهه وبخجلَ:آلسلآم عليكمَ


جمِيعهمَ:وعلِيكم آلسلآمَ


آم عبدالرحمنَ:هاه يمه جاهزهَ؟؟!


نوف:ايه عمه


,


,


نزلوآ منَ آلسيآرههَ ودخلوآ آلسوقَ


مقآرنتَن بآآسوآق آلآنَ فهوَ يعتبرَ لآشِيء..!


آم عبدالرحمن:شفنَ يَ بنات انتن رحن تقضن حاجاتكن وانا بروح اجلس هناك وان خلصتن تعالن لي عشان ادق ع اخوكن


نوره:ان شاء الله يمه


بعدَ مآذهبت آم عبدالرحمن


نوف:ونااااااسسسسسسه اول مره اتسوق لحالي


نوره:اجل قدام


وآصبحنَ يدخلنَ آلمحلآت ويخرجنَ وع هآلحآل وبعدهَ بـ سآعهَ وبمكآن آخرَ


عزوز:خالد


خالد:سم ي الحبيب


عزوز:هاه متى ناوي نقضي عليهم


خالد بضحكه:تبون الحيين


فيصل:أي والله نبي نحاول نجمع اكبر عدد من البنات


عزوز:اقول استرييح مدري من يبي يعطينا وجه ان اللتفتت بنت لواحدن منا


ماطالعت الا ابو خللود


خالد بغرور:ي لباني ي شيخ ملك جمال بينكم


عزوز:اقول امشش بس خلنا نشوف هالصاروخ الى قدامنا


فيصل:تستهبل ي اخي هذي معها وحده متستره يعني خلونا نحترم انفوسنا ونضف


خالد:عاد هالمحتشمه هذي هي الى تعجبني والله موت


فيصل:وليه ي ابو الشباب؟؟!


خالد:لانها هي الى فعلا احسهاا ججميلهه وثمينه


ماهي ممثل الى نشوفهم ويعطوننا وجه


انا ادري اني غلطان بس دامهاا ارخصصت نفسها للغريب فقلبي ع استعددداد تام يدوس عليها


فيصل:طيب رايك نروح نغازل الى معها ؟؟!


خالد:يله قدام


,


,


فيصلَ وخآلد وعزوزَ جمِيعهم آصدقآآء منذُو صغرهمَ وهم آبنآء جِيرآن


جمِيعمَ بعمرَ 20 سنهَ يدرسونَ بآلجآمعهَ


فيصل:شآب متوآضع وهآدي وحنونَ وسآمته عآدِيه مملوحَ ششوي لكنَ طولهَ جذآب


خآلد:آججملَ مآفِي آلشلهَ وهوَ آكثر وآحدَ يخقون علِيه آلبنآت


آنسآآن رآئئئعَ بمآتعنيه آلكلمه بآر بوآلديهَ وسمعته ممتازه


وشاعر وله شعبيه كبيره بين الناسس كريم وطيب ورومانسي وكوميدي


وجاد اذا تطلب الموقف وعصبي لكن عيبه الوحيد انه مغازلجي


ولاا موب أي وحده الانسانه الصاروخ ع قولتهم يومين يكلمها ويسحب عليها وقبل لاانسى الناس مطلقه عليه لقب لليوم معروف فيه


اعذروني مااقدر اقوله لكن الناس اطلقته عليه لروعة شخصيته وقلبه


يدرس ادارة اعمال


عزوز:انسان مرحح لابعد درجه جميل لكن اقل وسامه من خالد


,


,


يمشونَ بكلَ غرور مروا منَ عند نورهَ قآل عزوزَ وعيونهَ تكآد تخرج منَ مكآنه وهو ينظر لعيونهآآ


:فديت هآلعيونَ آلحلوه وصآحبتهآآ


نورهَ:وححول يركب عيونك ان شاء الله


عزوز:افا بسَ آلحلوه طلع لهآ لسآن


نوره:آي وش عليك قآلوآ لك بنت يعني بسكت لك


نوف:نوره خلييهم تراهم شباب


فيصل:ماودك ي شطوره تقتدين بهالعاقله


نوره:نوف ابعدي عني هذولي ماتربوا ويبغون لهم احد يربيهم


عزوز وقدَ آقترب منهآ :اجل بتعلمينا الادب ي حلوه


خالد:ينظرَ بهدُوء لنوف


وآلنآس بدت تنظر لهمَ ونوره يعتلي صوتها وعزوز بدآت آعصآبه تثور


هنآ رن جوآل نورهَ سحبتهَ نوفَ وآبتعدت عن آلمكآن لآجل آن ترد وبنفس آلوقت لتبعد عنَ صرآخهم وخوفآ من آن آلمتصل يسمعهم


بدت تبتعد وذهبت خلف آحد آلمحلآت بمكآن مظلمَ


وخآلد يتبعهآ كشفت وجههآ لتتنفس وهي تنظر للجوال واذا هو عبدالرحمن نوف بقلبهآ:ي ربي اانا ارد عليه ولا اطنشه خليني بس ارد اخاف يقلق ويسوي لنا سالفه


,خآلدَ كآنَ (شبهَ متنحَ )وهوَ ينظر لوجه نورهَ


خآلد:يمييييييييييييييي ع هآلزين ماتنلام لو تغطييه والله


نوف بخجل وخوف ردت ع عبدالرحمن:هلاعبدالرحمن


عبدالرحمن بفرحه:نوف ؟؟!


نوره:أي نعم


عبدالرحمن لمَ يسآل عن نوره خوفآ من آن نوف تعطِيهَ آيآهها


فقآل:خلصتم؟؟!


نوف:أي خلصنا تقدر تمر


عبدالرحمن:اوك اججل تجهزوا


نوف:ان شاء الله مع السلامه


عبدالرحمن:سلام


,


,


خالد بقهر :افا بس افا ي المحتشمه وطلعتي تكلمين ولابعد بالدسس ومسويه فيها المحترمه


نوف بخوف غطت وجهها وقآلت:وش تبي؟؟1


خالد:دامك طلعتي موب شريفه فاانا اولى فيك


نوف بخوف بدت تمشي بسرعه وخالد يتبعها وهي تجري بسرعه وبخوف حتى خرجت لساحة المحلات


خآلد:وين رايحه مني مردكك لي


عزوز وفيصل:يقبلون ع خالد وهم متنرزفين جدا


عزوز:هالعوبا صدز جمعت الناس علينا


فيصل:اهب عليها ي طول لسانها


خالد:خير ان شاء الله حبايبي خلصصتم هوشتكم


عزوز:لاراححت انت وش فيك موب ع بعضك ؟؟


خالد حكى لهمَ ككل شيَ


فيصل:طيب وش ناوي عليه؟؟


خالد :والله لااجيب راسهاا مااكون ولد ابوي


عزوز:طيب يمكن نيتها شريفه وانت ظلمتها


خالد:وان يكن البنت ادخلت راسي عاد


الحين سلام شباب انا بطلع


فيصل :وين بتروح؟؟


خالد:عندي مشوار وبرجع لكم سلام


الشباب:سلام


,


,


نوف:يله ي الملسونه خلينا نطلع عبدالرحمن جاي بالطريق فضحتينا


نوره:ماسويت الا الواججب ويستاهلون ماجاهم هالي مايستحون


بس انتي وين رحتي؟؟!


نوف:سارت لي سالفه امشي اذا جينا البيت اقول لك


وعآدنَ آلفتيآت بشكل طبِيعِي لمنآزلهنَ


لكن مآهو غرِيب آن خآلد لححقَ سيآرةة عبدالرحمنَ وعرفَ منزل نوفَ


نوف:يله مع السلامه


الجميع:مع السلامه


دخلتَ نوف منزلهآآ ومشت سيآرة عبدالرحمنَ


وآمآآ خآلد آلذِي آصصبح وآقفآآ طوِيلآ آمآآم آلمنزل يخططَ عَ نوفَ قآل:نشوف آنآآ ولآ آنتِي ي نوفَ


,

,

آنتهىَ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.